Szemtorna gyakorlatok • kordonoszlop.hu - Színészi gyakorlatok a látáshoz

Színészi gyakorlatok a látáshoz

Rosner Krisztina: A színészképzés módszere David Zinder Test - hang - képzelet című könyvéről A nézőket megindító mozdulatlan színész képe. Egyrészt mert magában színészi gyakorlatok a látáshoz a könyvben leírt képzési útvonal kimeneti követelményét: Zinder szerint ez színészi gyakorlatok a látáshoz kép jeleníti meg a színészi munka legmagasabb fokát, az átalakuló színész sűrített jelenlétét.

Rosner Krisztina: A színészképzés módszere

Másrészt pedig azért, mert a kimeneti követelmény önmagában véve is egy kép — látás férfiaknál 40 után középponti fogalom ez Zinder rendszerében, amelynek számos aspektusa rétegződik egymásra a műhelymunka során: képesség, képzés, képzelet.

A rendszer tehát egy ciklus: visszatér a kezdethez, a mozgáson át a mozdulatlan színész állapotáig, de úgy, hogy a megtett út tapasztalata megjelenik a vég- tehát kezdő- pontban. A Kolozsvári Állami Magyar Színházhoz és a Sepsiszentgyörgyi Tamási Áron Színházhoz többéves aktív munkakapcsolat fűzi: műhelymunka-sorozatokat vezetett, és előadásokat rendezett e társulatok számára.

Színészképzési módszerére Mihail Csehov pedagógiája volt a legnagyobb hatással; elsősorban Csehovnak a pszichológiai gesztusra és a formaérzékre vonatkozó elképzelései, illetve a testi kifejezőkészség elsődlegessége a szóbeli közléssel szemben. Csehov mellett legtöbbször Eugenio Barba, illetve Viola Spolin és Keith Johnstone gondolataira hivatkozik színészi gyakorlatok a látáshoz könyvében: a preexpresszív kifejezés előtti színészi állapot fogalmára Barbavalamint az improvizációs technika alapelveire és gyakorlataira Spolin, Johnstone.

Test — hang — kép című, saját színészképzési módszerét összefoglaló könyve angol nyelven ben jelent meg először. Módszertani művének elsődleges címzettje a rendező, csoportvezető, színészmesterség-tanár, ugyanakkor a színészek, táncosok is beilleszthetik elképzeléseit egyéni munkájukba.

látásszűrő rendszerek

Egy, a színészmesterséggel foglalkozó tankönyv írása során felmerülő paradoxonnal Zinder is kénytelen volt szembesülni: a műhelymunka mindennapi gyakorlata általában mentális hajlékonyságot, gyakran rögtönzést követel meg a csoportvezetőtől a feladatok összeállításában és vezetésében, míg az írott változatban — a könyv szerkezetéből következően — fiktív időrendnek kell érvényesülnie.

Ennek a kényszerű időrendnek Zinder azzal tesz eleget, hogy művét két nagy részre osztja Logika és Praxis címmel. A képzés logikájára vonatkozó, a gyakorlati résznél jóval rövidebb első szakaszban egyrészt az alkotó folyamat fejlesztésének analitikus megközelítését kínálja azaz, úgy véli: a kreatív gyakorlat egy részlete tanítható, amennyiben az adott elemet sikerül leválasztani az alkotás egészéről, és nevet adva neki, további gyakorlatokat rendelni hozzámásrészt pedig vázolja a képzés útvonalának főbb irányait: a testtől a hangon át a képzeletig; a fizikaitól a fizikai-vokálison át a fizikai-vokális-verbálisig; az elvonttól a konkrétumig.

Рубрика: Látástávolság-látás gyakorlatok videó letöltése

A Praxis című fejezet a műhelymunka-sorozat részletes felosztását, az ehhez tartozó gyakorlatokat, azok céljait, hangsúlyait és tanulságait tartalmazza. Zinder igyekszik kerülni az alkotási folyamat leírásával gyakran együtt járó misztikus ködöt, és figyelmeztet, hogy a gyakorlatok megoldása során kerülni kell a pszichologizáló módszereket: a megoldás maradjon absztrakt és formaközpontú.

egészséges életmód a látásról

A munkafolyamatban a szerző elkülöníti a fizikai és a kreatív bemelegítés szakaszait; rendszeres, összehangolt, pontos megvalósításukat a kreatív állapot kialakításához és fejlesztéséhez elengedhetetlennek tartja. Ez utóbbiak a csoport tagjainak koncent- rációs és koordinációs készségét egyaránt fejlesztik.

A Formasorozatok és a Plasztikák nevű gyakorlatsorok pedig az improvizációs technika alapjait segítenek elsajátítani, a mozdulatokra, nem pedig a verbális kifejezésre koncentrálva. A műhelymunka során Zinder az alábbi terminusokat, szempontokat, magatartásmintákat sajátíttatja el a színészhallgatókkal: a kreatív pillanat, annak felismerése, megragadása, kimerítése és az új alkotó ciklus felismerése.

Színészi gyakorlatok a látáshoz

Ennek egyik módja, ha kialakítják magukban a »rákérdezés szokását«, ha az események tapasztalása közben olyan kérdéseket tesznek fel önmaguknak, mint például: »Mit teszek, színészi gyakorlatok a látáshoz ezt élem? A színészi önreflexió tehát az a tevékenység, amely elválasztja a gyakorlatok végzésének, a játéknak a puszta élvezetét a céltudatos felkészüléstől bár ezek a fogalmak természetesen összefüggenek egymással.

Improvizáció: a játék és a pillanatban létezés öröme - Várady Zsuzsi és Molnár Levente - TEDxDanubia

A test bemelegítése és alkalmassá tétele csak az egyik aspektusa a rendszernek; a második nagy terület a hang használatának elsajátítása. A verskoreográfia befejezéseként Zinder arra kéri a színészt, hogy adja elő a verset egyetlen szó és mozdulat nélkül — ez az a pillanat, amikor a képzési folyamatban elérkezünk a nézőket megindító mozdulatlan színész képéhez. Recenziót írni egy gyakorlatsorokat tartalmazó tankönyvről meglehetősen sajátos folyamat.

látás 0 75

Ezért kipróbáltam néhányat. A könyv végén található mutatók sokat segíthetnének a mindennapi használat során: a gyakorlatok betűrendes felsorolása mellett van tematikus mutató is, ez mindenképpen pozitívum.

A név- és tárgymutató azonban pontatlan és következetlen, tehát használhatatlan.

látomás 3 5 hány dioptriáról van szó

Zinder könyvét a kolozsvári Koinónia adta ki, színházi tárgyú sorozatának újabb köteteként. A magyar nyelvű színészképzés számára rendkívül fontos, hogy Zinder módszere hozzáférhetővé vált: olyan rugalmas, nyitott, ám koherens rendszerről van szó, amely összefogja és egységbe rendezi a színész szóbeli és testi kifejezőkészségének fejlesztését.

a látás károsodásáról

A kötetet fordító Hatházi András — színész, színészmesterség-tanár, rendező — a közös munka tapasztalatain átszűrt értő megjegyzéseivel sokkal inkább közvetít; végigkíséri az olvasót a képzés útján. Hármas jelenlét, közös munka, jó társaság.

látomás, mint megan róka

Fordította Hatházi András. Koinónia, Kolozsvár, Facebook Comments.